Vi har til rette lagt leker slik at de er innenfor barnas rekkevidde.Vi legger vekt på at det skal se presentabelt ut og gi lyst til å leke.Vi lærer oss å rydde og ha orden rundt oss.