Barna lærer om respekt, annerkjennelse, likeverd og toleranse. Noe vi ser kommer til uttrykk på ulikt vis i det daglige