Vi lager bordteater, som vi kan spille og dramatisere. Bildet viser fortellingen om de tre små grisene