Meitemarken lager tunneler. Vi passer på at den etisk har det bra. Dyrevelferd.