Vi har hatt prosjekt om fugler. Bildet er et kunstnerisk innslag med tema ugle