Oversikt - Høst på Marineholmen

FEBRUAR 2021 Dato
Prosjekt rollelek høst 2020-vår 2021 0 0 16. feb, 2021
Vinteraktiviteter 0 0 16. feb, 2021
Programmering og koding 0 0 25. feb, 2020
Barnas hus 0 0 25. feb, 2020
Vi lager mønstre, sorterer farger og antall 0 0 25. feb, 2020
Bilde 0 0 25. feb, 2020
Vi forsker med ting fra kjøkkenskapene, noe som gjør oss nysgjerrige og løsningsorientert 0 0 25. feb, 2020
Bilde 0 0 25. feb, 2020
Det gror i plantekassene våre 0 0 25. feb, 2020
Førskolejente lager fastelavensris 0 0 25. feb, 2020
Sanseopplevelser, skapt av, og for barn 0 0 25. feb, 2020
Bilde 0 0 25. feb, 2020
Digital kompetanse 0 0 3. feb, 2020
JANUAR 2020 Dato
Vi har gjenbruksstativ i fin garderoben. Byttefest på nyåret 0 0 27. jan, 2020
Vi er i full gang med kjøkkenkompostering. Bokashi 0 0 27. jan, 2020
NOVEMBER 2019 Dato
Bilde 0 0 18. nov, 2019
Vi arbeider med bærekraftig utvikling. Vi besøker hvalen på kaien 0 0 18. nov, 2019
Bilde 0 0 18. nov, 2019
MARS 2019 Dato
Bilde 0 0 20. mar, 2019
Vi er på besøk på HIB ,marin biologi 0 0 19. mar, 2019
Førskolebarna er igang med påskeaktiviteter 0 0 19. mar, 2019