Mange barn liker å spise på snø og is. Vi tok snøen og isen under mikroskopet. Etter det er lysten mye mindre til å smake på is og snø.Gutt, 5,5; hjelp jeg så et insekt

Vi har jevnlig ulike forsøk med barna. For å bidra til undring, nysgjerrighet, vitebegjær og læring.