Kompetente voksne

Vi har koselig utforming på noen av vinduene, der barna kan trekke seg tilbake å lese, eller slappe av.

Styrer/pedagogisk leder på stor avdeling har styrerutdanning fra NHH, prosjektledelse fra Universitetet i Sør-Øst Norge, HMS fra PBL, veiledningskompetanse fra HIB.  Har 30 års erfaring fra egen drift av barnehager. 

Styrer/pedagogisk leder på liten avdeling har videreutdanning innen veiledning fra HIB, samt prosjektledelse fra Universitetet i Sør- Øst Norge. 

Pedagogisk medarbeider har gjennomført 15 studiepoeng i pedagogikk og har dermed en grunnleggende barnehagekompetanse.Noen har også fagbrev i barne og ungdomsarbeider faget.

Assistenter skal delta på kompetansehevede kurs og delta på personalmøter.

Det er fem barnehagelærere. 

Det er et stabilt arbeidsmiljø, med lite fravær der vi har fokus på et velfungerende praksisfelt med utgangspunkt  i "til det beste for barna"

Vi skal vise endringvilje og endringevne for å alltid tilstrebe et tilbud av høy kvalitet.

Brukerundersøkelsene via Udir viser at foreldrene er veldig godt fornøyde.