Vår visjon

 

En barnehage der ALLE kjenner ALLE

Tilstedeværelse, at vi tar vare på hverandre og har øye for hverandre og opplevelsene. Undring sammen med barna.

At barna er en verdi i seg selv,åpen,nyskapende og samhandlende.

At barnedommen er en verdi i seg selv, og dermed må vernes om og dyrkes ❤

Barn er kompetente, og skal bli sett og hørt,oppleve likeverd.

Det skal være ”høyt under taket” og rom for meningsutveksling.

Vi skal arbeid for at både små og store til enhver tid er trygge på seg selv og hverandre. Barn og voksen  medvirkning. Varierte  opplevelser gjennom året. Omsorg, lek og læring, trivsel, humor og glede.Danning handler om livslang læring.

Vennskapsbånd skal knyttes på kryss og tvers.

 

Det viktigste for oss er at barna lærer å være sammen med andre mennesker.❤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fokuserer på at alle barna skal inkluderes og ha venner i barnehagen. Vi har "bursdagshjerter"