Barnefellesskapet

Skal ikke mye frost/snø til, før vi kan ake i Nygårdsparken

De ansatte skal følge med, undersøke, dersom de har mistanke om at ett barn eller flere ikke har det godt i barnehagen. barnehagen skal ikke godta noen form for krenkelser som mobbing,vold diskriminering og trakassering. barnehagen skal arbeide forebyggende ved kontinuerligfremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

Begrepet bestevenn/venn  kan være sårbart og noen ganger være ekskluderende. Vi skal arbeide for at alle barn skal ha noen å være med i Marineholmen, med det menes at alle skal være endel av barnefellesskapet (barnerhageloven Kap. VIII,Psykososialt barnehagemiljø).

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/