27. jan, 2020

Vi er i full gang med kjøkkenkompostering. Bokashi

Vi har som satsingsområde bærekraftig utvikling, jfr. et avsnitt fra vår Årsplan under.
Bærekraftig utvikling innebærer å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. I Marineholmen barnehage har vi valgt å ha ”Bærekraftig utvikling” som satsingsområde fra 2018-2023.
For barnehageåret 2017/2018 hadde vi som hovedsatsingsområde» Bærekraftig utvikling med fokus på gjenbruk”, 2018/2019 hadde vi ”Bærekraftig utvikling med fokus på forbruk”. Dette var noe barna ble veldig god på, og resultatet var førstehåndserfaringer i forhold til ny innsikt i, og forståelse for hvor viktig det er å begrense eget forbruk, og hvordan gjøre det i praksis. Dette vil vi ta med videre i barnehageåret 2019/2020, og hovedfokuset vil være rettet mot ”Mat og plast”.