3. feb, 2020

Digital kompetanse

På smartboardet kan flere barn arbeide sammen. Å finne to like, løse labyrint eller ulike puslespill. Det er lystbetont, barn lærer av å arbeide sammen,de finner løsningene sammen og de lærer å vente på tur.